Rhesymau pam ddylech chi gofrestru i bleidleisio

 • Rydych chi’n cael lleisio’ch barn am faterion pwysig sy’n effeithio arnoch chi

  Rydych chi’n cael lleisio’ch barn am faterion pwysig sy’n effeithio arnoch chi

  - popeth o’r ffyrdd ag ailgylchu yn eich ardal, i addysg a newid yn yr hinsawdd - Efallai eich bod chi’n meddwl nad ydych chi eisiau pleidleisio nawr, ond os oes rhywbeth yn codi ac rydych chi eisiau llesio’ch barn arno, fe gewch chi’r cyfle i bleidleiso arno os ydych chi ar y gofrestr. Cofiwch, nid yw cofrestru i bleidleiso’n golygu fod rhaid i chi bleidleisio, yr unig beth mae’n golygu yw y gallwch chi bleidleisio os ydych chi’n dymuno.

 • Os nad ydych chi’n cofrestru, ni chewch chi bleidleisio

  Os nad ydych chi’n cofrestru, ni chewch chi bleidleisio! - Mae mor syml â hynny. I bleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol.  Mae’n rhwydd cofrestru - gallwch chi lenwi eich manylion ar y wefan hon.  Yna, yr unig beth sydd rhaid i chi wneud yw argraffu’r ffurflen, ei llofnodi hi, a’i hanfon hi i’ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.  Gallwch chi gael gafael ar eu cyfeiriad a’u manylion cyswllt eraill oddi ar y safle hwn.

 • Rydych chi’n cael lleisio’ch barn ynghylch pwy sy’n rhedeg y wlad, pwy sy’n eistedd ar eich cyngor lleol

  Rydych chi’n cael lleisio’ch barn ynghylch pwy sy’n rhedeg y wlad, pwy sy’n eistedd ar eich cyngor lleol, a pwy sy’n eich cynrychioli chi yn Ewrop - Bydd un o’r ymgeiswyr yn cael eu dewis i’ch cynrychioli chi p’un ai a ydych chi’n pleidleisio neu beidio, felly os ydych chi wedi cofrestru, bydd cyfle gennych chu i leisio’ch barn am bwy sy’n eich cynrychioli chi drwy bleidleisio.  Mae rhai pobl yn sydyn i gwyno os ydynt yn anghytuno gyda gwleidyddion, ond os nad ydych chi’n cofrestru a phleidleisio, ni wnewch chi newid dim fyth.
 • Gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, ac os nad ydych chi wedi cofrestru, ni fyddwch chi’n cael pleidleisio

  Gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, ac os nad ydych chi wedi cofrestru, ni fyddwch chi’n cael pleidleisio - Gellir galw etholiad cyffredinol Senedd y DU er enghraifft, mor hwyr â 17 diwrnod gwaith cyn diwrnod yr etholiad, felly peidiwch â disgwyl tan ei fod yn rhy hwyr - cofrestrwch heddiw a gallwch chi’n bendant leisio’ch barn.
 • Os ydych chi’n fyfyriwr yn byw i ffwrdd o adref, gallwch chi gofrestru ddwywaith

  Os ydych chi’n fyfyriwr yn byw i ffwrdd o adref, gallwch chi gofrestru ddwywaith - Nid yw llawer o fyfyrwyr yn gwybod eu bod nhw o bosib yn gymwys i bleidleiso yng nghyfeiriad eu cartref a’u prifysgol, ac felly, y bydden nhw’n gallu pleidleisio ble bynnag maen nhw ar amser yr etholiad.
 • Mae pobl ar draws y byd wedi marw’n ymladd am yr hawl i bleidleisio ac i fod yn rhan o ddemocratiaeth

  Mae pobl ar draws y byd wedi marw’n ymladd am yr hawl i bleidleisio ac i fod yn rhan o ddemocratiaeth - drwy gofrestru i bleidleiso, byddwch chi’n dangos eich bod chi’n meddwl fod yr hawl yna’n bwysig.  Meddyliwch amdano fel hyn - yn y DU, llai na 100 mlynedd yn ôl, fe laddwyd pobl yn ystod eu hymdrech i gael y bleidlais i ferched.  Yn Ne Affrica, nid oedd pobl du yn gallu pleidleisio am y tro cyntaf hyd at ddiwedd yr apartheid yn 1994.  Heddiw, mae llawer o bobl ar draws y byd yn parhau i fod heb hawl i bleidleiso.
 • Oherwydd ei fod yn fwy rhwydd nad ydych chi’n feddwl!

  Oherwydd ei fod yn fwy rhwydd nad ydych chi’n feddwl! - Mae mor rhwydd â llenwi eich enw, cyfeiriad a thipyn o fanylion eraill ar y safle.  Yna, yr unig beth sydd rhaid i chi wneud yw argraffu’r ffurflen, ei harwyddo, a’i hanfon i’ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.  Gallwch chi gael gafael ar eu cyfeiriad a’u manylion cyswllt eraill oddi ar y safle hwn.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod