Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

Dim yn siŵr pam ddylech chi gofrestru i bleidleisio?  Dim yn meddwl ei fod yn bwysig?  Nid yw cofrestru i bleidleisio’n rhywbeth mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl amdano tu allan i amser yr etholiad.  Yn yr adran hon, gallwch chi ddarllen rhai o’n prif resymau pam ddylech chi gofrestru i bleidleisio.  Hefyd, gallwch chi edrych ar rai o’r chwedlau a’r camddealltwriaethau mwyaf cyffredin ynghylch cofrestru a phleidleisio - gyda’r gwir!

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod