Am beth gaf i bleidleiso?

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am y cyrff etholedig gwahanol yn y D.U y mae eich cynrychiolwyr yn eistedd ynddynt.  Pan rydych chi’n pleidleisio mewn etholiadau, rydych chi’n penerfynu pwy sy’n eich cynrychioli chi a’n gwneud penderfyniadau ar eich rhan am ystod fawr o faterion gwahanol sy’n effeithio arnoch chi - popeth o’r ffyrdd ag ailgylchu yn eich ardal, i addysg a newid yn yr hinsawdd. Mae gan bawb yn y D.U gyngor lleol, AC sy’n eistedd yn Senedd y D.U, ag aelodau o Senedd Ewrop sy’n eich cynrychioli chi yn Ewrop.  Yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw, mae posibiliad eich bod chi’n cael eich cynrychioli hefyd gan gyrff datganoledig, fel y rhai hynny sy’n cynrychioli Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

 

A oeddech chi’n edrych am wybodaeth am y cynrychiolwyr etholedig yn eich ardal?  Gallwch chi ddod o hyd i hynny yn fan hyn.

 • Senedd y DU

  Mae Senedd y DU yn cynrychioli pobl y Deyrnas Unedig

 • Senedd Ewrop

  welshMae Senedd Ewrop yn cynrychioli pobl sy’n byw yn 27 o aelod wladwriaethau’r UE

 • Cynghorau Lleol

  welshMae cynghorau’n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau lleol

 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn cynrychioli pobl Cymru ac mae'n gallu gwneud deddfau i adlewyrchu eu hanghenion.

 • Senedd Yr Alban

  Mae Senedd yr Alban yn gofalu am eu materion cyfansoddiadol a thramor, ac am faterion amddiffyn

 • Cynulliad Gogledd Iwerddon

  Mae’r Cynulliad yn cynrychioli pobl Gogledd Iwerddon, ac mae'n gallu pasio deddfau.

 • Maer Llundain a’r Cynulliad

  Mae Maer Llundain a’r Cynulliad yn cynrychioli pobl sy’n byw yn Llundain Fwyaf a’r Ddinas

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod