Adran cysylltiadau defnyddiol

Yn yr adran hon, mae llawer o gysylltiadau defnyddiol ar gael i wefannau eraill sydd â gwybodaeth am gofrestru, etholiadau a phleidleisio.

 

Nodwch os gwelwch yn dda, nad ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

 

Eich cynrychiolwyr etholedig a’r sefydliadau maen nhw’n gweithio ynddynt

 

Canlyniadau etholiadau o’r gorffennol

Gallwch chi ddod o hyd i ganlyniadau etholiadau o’r gorffennol ar wefan Y Comisiwn Etholiadol, yn yr adran canlyniadau a dadansoddi etholiadau.

 

Mae gwefan Newyddion y BBC hefyd yn cyhoeddi crynodebau o ganlyniadau etholiadau diweddar, yn ogystal â’rnewyddion diweddaraf ynghylch gwleidyddiaeth.

 

Sefydliadau sy’n cymryd rhan  mewn cofrestru ag etholiadau yn y DU

 

Caiff y gofrestr etholiadol ag etholiadau eu rheoli’n bennaf gan swyddogion cofrestru etholiadol lleol a swyddogion canlyniadau.  Yn Lloegr a Chymru, maen nhw wedi’u lleoli mewn cynghorau lleol.  Yn yr Alban, efallai y bydd swyddfeydd ar wahân.  Gallwch chi ddod o hyd i’w gwefannau a’u manylion cyswllt eraill drwy roi eich côd post ar y safle yma.

 

Y Comisiwn Etholiadol
Corff annibynnol yw’r Comisiwn Etholiadol a sefydlwyd gan Senedd y DU.  Gallwch chi gael mwy o fanylion ynghylch beth rydym ni’n gwneud ar y dudalen Amdanom ni

 

Y Comisiwn Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon
Mae’r Prif Swyddog Etholiadol yng Ngogledd Iwerddon yn gweinyddu etholiadau ac yn creu’r Gofrestr o Etholwyr yng Ngogledd Iwerddon.  Mae’n annibynnol o’r Llywodraeth ac mae’n cael cymorth gyda’i ddyletswyddau gan staff y Swyddfa Etholiadol ar gyfer Gogledd Iwerddon.

 

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder yw prif adran y llywodraeth o ran etholiadau.  Maen nhw’n gyfrifol am ddiwygio deddfwriaeth etholiadol i wella mynediad, ymrwymiad a hyder yn y system, ac i ddosbarthu etholiadau a gweithdrefnau cofrestru mewn dull proffesiynol.  Maen nhw hefyd yn arwain ar foderneiddio etholiadau, ac yn edrych ar ffyrdd o roi dewis i bobl yn y ffordd maen nhw’n pleidleiso.

 

Gwefannau defnyddiol eraill i gael gwybodaeth ynghylch democratiaeth ag etholiadau.

 

Upmystreet
Mae Upmystreet yn darparu gwybodaeth yn ôl côd post am eich ardal leol, yn cynnwys cynrychiolwyr etholedig.

 

theyworkforyou - Prosiect mysociety - Gwefan amhleidiol sy’n cael ei chynnal gan elusen, sy’n ceisio ei gwneud hi’n hawdd i bobl gadw golwg ar eu cynrychiolwyr etholedig a’r rhai na etholwyd yn y Senedd, ac mewn cynulliadau eraill.

 

writetothem - Prosiect mysociety – Nod y wefan hon yw ei gwneud hi’n fwy rhwydd i bobl gysylltu â’u ASau.

 

Votewise
Gwefan annibynnol yw Votewise sy’n dweud wrthych chi pan fydd etholiad yn cael ei gyhoeddi yn eich ardal, pwy yw’r ymgeiswyr ac am beth maen nhw’n sefyll.

 

Ask aristotle

Ask aristotle Cronfa ddata gwleidyddol Guardian Unlimited. Ar agor i bawb ac am ddim i’w defnyddio, mae’n llawn gwybodaeth am ASau, gweinidogion, ymgeiswyr etholiadau a gweithgareddau seneddol.

Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod