Proxy vote application

I wneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r wybodaeth gywir i chi, nodwch eich côd post. Mae rhai gwybodaeth yn gallu bod yn wahanol, yn dibynnu ble rydych chi’n byw - drwy roi eich côd post i ni, rydych chi’n ein helpu ni i roi’r wybodaeth gywir i chi.

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions