Eich ardal leol

Gwybodaeth am ble rydych chi’n byw

Dim yn siŵr o’ch côd post? Chwilio am awdurdod lleol

* By selecting 'Go' you accept our terms and conditions

Os ydych chi eisiau pleidleisio, gwnewch yn siŵr nad oes dim yn eich rhwystro

Mae’r canfasio blynyddol yn dod!  Cadwch lygaid am eich ffurflen ganfasio flynyddol.  Mae angen i chi ateb i barhau i fod wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiadau’r dyfodol…

Ydych chi eisiau gwybod am ganlyniadau etholiadau’r gorffennol?  Mae gennym ni gysylltiadau defnyddiol i chi.

Cofrestru i bleidleisio

Ei fod yn fwy rhwydd nad ydych chi’n feddwl! - Mae mor rhwydd â llenwi eich enw, cyfeiriad a thipyn o fanylion eraill ar y safle.

Rhesymau pam ddylech chi gofrestru i bleidleisio

Os ydych chi’n fyfyriwr yn byw
Os ydych chi’n fyfyriwr yn byw i ffwrdd o adref, gallwch chi gofrestru ddwywaith

Sut wyf yn pleidleisio?

Mae rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol i bleidleisio yn etholiadau a refferenda’r DU.   Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gofrestru i bleidleisio.
Y broses o wneud cais am bleidlais bost ar-lein   Pleidleisio drwy ddirprwy

Ydw i wedi cofrestru i bleidleisio’n barod?

Caiff y gofrestr etholiadol ei chadw gan eich swyddfa cofrestru etholiadol lleol - gallan nhw ddweud wrthych chi os ydych chi eisoes wedi cofrestru.  Rhowch eich côd post ar y safle yma i ddarganfod gyda phwy i gysylltu.

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Pobl sy’n symud tŷ

photo of home movers

Rwyf newydd symud tŷ, oes angen i mi gofrestru i bleidleiso eto?

Y Lluoedd Arfog

Service voters

Rwy’n aelod o’r Lluoedd Arfog, sut wyf yn cofrestru i bleidleisio?

Pleidleisiwr o Dramor

photo of passports

Rwy’n ddinesydd Prydeinig sy’n byw dramor, a gaf i barhau i gofrestru yn etholiadau’r D.U?

Dim yn gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano?

Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i beth rydych chi’n edrych amdano, edrychwch ar ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Fel arall, cysylltwch â’ch Swyddfa Cofrestru Etholiadol lleol.

Gwybodaeth etholiadol

Mae etholiadau i ddod

Yr etholiadau nesaf sydd wedi’u cynllunio yn eich ardal yw etholiadau’r cyngor sir sy’n cael eu cynnal ar draws Lloegr ym mis Mai 2009 (yr union ddiwrnod i’w gadarnhau).

Ar ôl hynny, bydd etholiadau Senedd Ewrop ar gyfer ASEau yn cael eu cynnal ar 4 Mehefin 2009. Er nad oes mwy o etholiadau wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2008, gallai etholiadau gael eu galw ar fyr rybudd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru fel eich bod chi’n gallu lleisio eich barn!

Eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol

I weld manylion am eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol, rhowch eich côd post uchod

Newyddion

Y diweddaraf o fyd etholiadau'r DU.

Mae’r canfasio blynyddol yn dod

01 Aug 2008

Mae’r canfasio blynyddol yn dod! O ganol mis Awst ymlaen.